Brusselse Poort met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/5406

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen vernietiging van wijzigingsbesluit
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

0051_RvS_28032014.pdf

SHA3-512: 7348638ebe6357b8a45ec4df71c394aae756e880b06098e93990eb3e68839beb32aaba2cbf187a90a46e53335e6cfac0ab167bfeff7ef3ce2cbb78a4238a8099

Belgisch staatsblad


jaargang 184, nummer 173