Overgangszone bij beschermd landschap Kastelensite

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/5384

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

5009_RvS_21032014.pdf

SHA3-512: 680a70afb25eefa208e7ced344fd28aea1a416b9dd467e3fae70aa49f3e969d22eabf179bd0b34bbb125e86a58adb5faeaa714a6c3ea6c863322b6aa78ea6fc0

Belgisch staatsblad


jaargang 184, nummer 119