Overgangszone bij beschermd landschap Kastelensite

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/5384

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

5009_RvS_21032014.pdf

downloaden (125.9 kB)
MD5 : abe0360485ebb5e70d697b21bd2c6c0f