Brusselse Poort met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/5275

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen schorsing van het wijzigingsbesluit
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

0051_RvS_29112013.pdf

SHA3-512: 88fc115bfd7642d8cbb064865d5001136e0963dc6389f9c2363bb67ec0128f8cdd33b3fdda8a428a8705bcb58f2dc5cd81674c1df7977ebc7e32f55b50a49136

Belgisch staatsblad


jaargang 183, nummer 375