Brusselse Poort met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/5275

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen schorsing van het wijzigingsbesluit
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

0051_RvS_29112013.pdf

downloaden (308.2 kB)
MD5 : 5867c02858fc1f1d08e359fa3cca9a93