Watermolen Duivenmolen

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15434

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Art. 6.2.1, 1° : De erfgoedwaarde is anno 2024 onherstelbaar aangetast, in de eerste plaats door de bouwfysische toestand van het monument. Deze was goed op moment van bescherming in 1976 maar is snel na de bescherming stelselmatig achteruitgegaan met grote impact op de erfgoedwaarde. De bescherming van de watermolen Duivenmolen als monument wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1072_voorlopheffing_20240617_mb.pdf

SHA3-512: 097032bcfa129f535e8af6708c73170e23c1f57118e3d0b12c45aa7050dd201c8fbdcfa43fe9e58cf4f0ec555b18702d11fa32d20582d9750026ab175d83363d

Plan

1072_voorlopheffing_20240617_plan.pdf

SHA3-512: 10f7aad7e7507ea5af2b04cf67610fb1cb6f6055e848722500cabbd6171e1f54ca0d3ff8389c142aacd2432f5704cc02515e4ec28569e1d86d3332cc4fae2309

Bijlage

1072_voorlopheffing_20240617_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 07359a79ecacb88fd52050bb10b2a14d83a1dc638940de87862cb6856aad6be5e8f9b3b698e14dffe81aa659356a81a69e06e0c060cbb04acfbeccd693f14fea

Bijlage

1072_voorlopheffing_20240617_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: e55809308d62dfb22ef0697db519abea37496ee501c839013d7bfc141d539f9d9175cbc5544331cc828dd23e10fe96e490347e818f3bc1882f3b6dcd2c6bacc1

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 139