Arduinen deuromlijsting van een burgerhuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15427

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de arduinen deuromlijsting in Halle als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2759_opheffing_20240612_mb.pdf

SHA3-512: 615d9638ae4e04bfa4135061908d23ff8077613385d48d9c114e207c5899147acf631dd5b10d45ebebefb9da56d179dd8f8f4d8bb2d3fe8f97d7c6d975521652

Plan

2759_opheffing_20240612_plan2.pdf

SHA3-512: f27dc788be2bc8ff6d26c6308b14ceb22727f2e7c8dbdef2f46ce194a3ae123bda1f69806473ef408613a889fc894ec5c79684b34bbce0238aacc4feb1593a03

Plan

2759_opheffing_20240612_plan1.pdf

SHA3-512: e68452eb2b1d8074de835364c2bd56dc53ea04fbfcdf5a93d61e586aeff3615c8508ff081d878c7512df9906c0daad95e955640d9a744fb89896f06e0f2cf9f1

Bijlage

2759_opheffing_20240612_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: ccc2c036869aa22305c93195aa834c890eda4dc82f2889e7bf6292d3df22d1f965b2002df242bacd37199cb02331d340fddfedd4ca690ce0b12d34e9aaa58645

Bijlage

2759_opheffing_20240612_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 9da0c49cbafd23a6b31bb3a6c3af500cfd046d814a43a146ff22b73b0870be1b51b0252997cd2ecb23e54508f6561e97f2d7060bf0bfd3497e9601a3e4cc1fbb

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 139