Bovengevel en bedaking van een traditioneel diephuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15415

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Art. 6.2.1, 3°: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden, in casu de historische en architecturale waarde, onvoldoende zijn voor een bescherming van de bovengevel en bedaking van het traditioneel diephuis, Nosestraat 1 in Antwerpen, als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de bovengevel en bedaking van het traditioneel diephuis Nosestraat 1 in Antwerpen als monument wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1020_voorlopheffing_20240606_mb.pdf

SHA3-512: e932636f03254d23f2a33920369e40cfb26c87d035e3c25c1360e0d0d61cde6a9c5a469a4b367ee71423874b8b3c12e5f8e6fdb28deb1512622ec470288ff673

Plan

1020_voorlopheffing_20240606_plan.pdf

SHA3-512: 17b8085f06b90a934d94eec5cc3d7071896c1b74e00777ce20c6a9558fe7dd21a7ae57718eb1480bf1c81330317ec0fdad8c52f3b0d5c729c417f961e0204133

Bijlage

1020_voorlopheffing_20240606_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 59974fe1e24b1b60e99bb5007ea3cfe4da1261b1a7be50c7c206be2a590d0af1a4289e212e7a85945f2391eb7f3be284df46558074e0283224b01c63970f2f1e

Bijlage

1020_voorlopheffing_20240606_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 1547a7a4a3823f740119c7fb7464b96aa291ce1b6bcd1a16f68cbb07e5c09bf67f4455c4624bb93b7b3d7035ef0eed3fa0e56af949e631a29413407698995b83

Belgisch staatsblad