Broederklooster, zusterklooster, pastorie, hoeve en dorpskern van Vijvenkapelle

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/1540

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in West-Vlaanderen .

definitieve beschermingsbesluiten

Uitgevaardigd als koninklijke besluiten
Ondertekend door De Backer - Van Ocken, Rika, Koning Boudewijn
Datum ondertekening
Opmerkingen voorheen te Damme (Vijvenkapelle)
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1540.pdf

SHA3-512: cce0fc1d1a12cf3357ec2737c4ce853593aaef14636f50a45217965dbbd181456333445d87358e492c1c354934897e400ddb91cb0b997504b2dd6b61cc10e7ab

Plan

1540_plan.jpg

SHA3-512: 26e3310fab7397ca59903a62bbe899f53aa56ff5ed1b0f59ffd127efaf797b2b8525d2aad34a8ba5dc4a86ca7d3b5db5b6e991ef5d7d78c10e052b162904eea7

Belgisch staatsblad


Geen digitale publicatie beschikbaar