Broederklooster, zusterklooster, pastorie, hoeve en dorpskern van Vijvenkapelle

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/1540

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in West-Vlaanderen .

definitieve beschermingsbesluiten

Uitgevaardigd als koninklijke besluiten
Ondertekend door De Backer - Van Ocken, Rika, Koning Boudewijn
Datum ondertekening
Opmerkingen voorheen te Damme (Vijvenkapelle)
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1540.pdf

downloaden (403.8 kB)
MD5 : 3e6a8166db02d66d8fc49dde52bc2b3a

Plan

1540_plan.jpg

downloaden (1.7 MB)
MD5 : b94567dbc656279924e58955a130f953

Belgisch staatsblad


Geen digitale publicatie beschikbaar