Omgeving van het Hof de Méan

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15397

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de als dorpsgezicht beschermde omgeving van het Hof de Méan, met aanhorigheden en tuin, is niet zeldzaam en niet langer herkenbaar en representatief. In haar huidige materieel voorkomen vormt deze omgeving onvoldoende een ensemble met het monument.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2826_opheffing_20240529_mb.pdf

SHA3-512: ee4cf9d43f57e1f9ab35235727d6f487d770e4f0723e623d0c879f45cedcea6cbe63d7d56b32444e0ed47aaeb582061e3fd2bc40e86f010abe4bb9ce96c24335

Plan

2826_opheffing_20240529_plan2.pdf

SHA3-512: 5fef9921d2b6337bf0944089bb3a291b1640f200ac168758f22fb80598861a778613ec9ccd564dda37fbacd1d75a19293604df18d15f393360bef9b60364188e

Plan

2826_opheffing_20240529_plan1.pdf

SHA3-512: 47ad55f22654b3d5541503088aa414dd623f5964cf0ff3c3ccbed97665efcfe8a7e3dd84d529d68fbafb37a2027450fbf124a890437a828083496a83a0090e33

Bijlage

2826_opheffing_20240529_behandelingadviezenenbezwaren.pdf

SHA3-512: f54112c64d87c174b8e3150a9f2c0bb6530e9d34ed31cd144c85f703c09b4f856efa52730de1904f0e55bbbfde60d590aaf9743b5b48882eccc10a1c476f7b08

Bijlage

2826_opheffing_20240529_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: be568f4391856db8b8eef0ba9fea6814084193ad633611416a1f887d161059e83d5b6a078a9f242810d7909a9762cf0e5d55d88ec8f031dbf826f2e68beffd36

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 130