Kasteelhoeve en -site de Montferrant, meer bepaald de kasteelsite

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15396

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde situatie of context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de kasteelsite de Montferrant, de Montferrantstraat 4 in Heers als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

4426_opheffing_20240529_mb.pdf

SHA3-512: 4ff200b2460f6146a5749cc30131d3a29009795008a0675eb54a8b2b6fcb04294d0fc9a69ad4591b4012b4c2a2661e793d4e75ee0b0072c1abb26d8e9decfeb5

Plan

4426_opheffing_20240529_plan2.pdf

SHA3-512: 75edd6cd6dd52754dd91012d5d71d9f11d2d19f1509f698dc7b60ea327a90d63bdb72349c8b1afd1cefc2c359989a48bb3a75ba2a4ce8517633262ffe67c2960

Plan

4426_opheffing_20240529_plan1.pdf

SHA3-512: e2b6c8e6fb2a0b4fa6916028ebfddfcd8b74fe821e54b697c0e668f447e1948ef55460a03a60bf004178865b41b2283b8fe2217cc0b3eac9350b40fad7c6aafa

Bijlage

4426_opheffing_20240529_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: ac47d5b85968acda895b33b6fd58afa401ecb1e8c1dced687f3164d1051633b0dfee488fa62de96ab9b1e5d500fe5780589145e68ccedfae970146ddeb824aa4

Bijlage

4426_opheffing_20240529_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 1f4241f1ab1d18a93d7c5be3c1e64f1e211815866be267bb9c8e7570183998f5aec0520893604fccce222a678bfaa59209f00e7443fb441fac17da7215dc8c28

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 130