Huis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15383

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als monument en als stadsgezicht van het huis, Vrijheidsplein 20, Lokeren, wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van het huis Vrijheidsplein 20 in Lokeren als monument en stadsgezicht voor het hoofdgebouw, de bijgebouwen en de interieurs. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument voor het gebouw en stadsgezicht voor de omgeving, meer bepaald de open ruimte op het perceel, is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1179_opheffing_20240517_mb.pdf

SHA3-512: 1190b55296984e000c182a4649b4cf133a71c4b67ace0d1bc73c15fa8e21d4e327f185ff46cceddf5be981c3a0c9428e3d64c22d85f48c76da431165aba4ef65

Plan

1179_opheffing_20240517_plan.pdf

SHA3-512: fcbabafca85edad4412d307ba2400e7ddebfd5b8a25a5682a250c8265498b51c42c6ed9ae1226fb0f3804b821483e319fcf8a8d90e0729047442280b89ae5328

Bijlage

1179_opheffing_20240517_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: ef7b5c073a93bb6f6ceef2b2456ac02f83a3a74b4ee3457ce4a2ecdea3a432d082de920c86f700e6443f68bd1f7688ee24bc3d23f692f76cd3d2167095095b53

Bijlage

1179_opheffing_20240517_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: fc06adee1974b233dd0d4029167e4f1776a0e7a604e4435c0485a0443a1cd93a44db223477b22f231bccad936657fb057e6168fbb545fd8daca1c16836ac1404

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 117