Burgerhuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15382

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden, in casu de historische en architecturale waarde, onvoldoende zijn voor een bescherming van het burgerhuis in Hasselt als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1520_opheffing_20240517_mb.pdf

SHA3-512: bf8c594e872926fd349e204ee46092ca1a6397f728d332370a56c5840dc9f69eacb9ed67b1876ea04c58fd327f9614f155a42c59fbdf8d7d7887f635567c117c

Plan

1520_opheffing_20240517_plan.pdf

SHA3-512: c8948f7703275944430d067703ca13765c4512f06710a795eb3e7ae0477001423726003b39d583c7b301dea4323a9caad6feeb774d6a8e6f9102ca19367a0c2d

Bijlage

1520_opheffing_20240517_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: bb557ed0dec64ed3189d662b4e69bfb5be1aaa7728b2a81a5c620769799d30259c50c554c4421abbcdb5ada5536dfd70ca48e3a509ea9bd5e240b3e3dcf889cf

Bijlage

1520_opheffing_20240517_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 47aa579514b155a685f39c063625fe4012017154b2b3e77f9b4b24053a521809ba32e09905873660ea01e7025cddd9ab38804710ab172b74a67bb35a578da6ec

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 117