Ommuurde tuin van de verdwenen pastorie

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15355

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de ommuurde tuin van de verdwenen pastorie in Kinrooi als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

4444_opheffing_20240417_mb.pdf

SHA3-512: 14e4ea37a2b5af38ca85812b8b2bbc5b1ca49fef391ad5fd2d33300b3555cbe428954ef72ca39db0edddd8a23f7e24951d5d324554da5d083e562f18c9d559be

Plan

4444_opheffing_20240417_plan1.pdf

SHA3-512: 0418eaa9d08f67fa2f9fd0290be0809054adad9dfd2ff1e19bb4c0497ffae8867fb06f7a76d95570cfcac172fe58c9963f002b74e01ac382663d8c1084879f61

Plan

4444_opheffing_20240417_plan2.pdf

SHA3-512: 1d02faadeb849adb7ca828f91a215e7e50e0b47dc560b879d2d93d9124c02c3386d7eee34df00e0d9d596c4650e7e237b0414fb74de50068bd3f673c7de79d1b

Bijlage

4444_opheffing_20240417_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: c428320bb2eb0f77c4909da9b756ec63f70f893eb8e2f52fcd977c9977cf4424ac73022796cf4da0fbcddb2174364d749fc98bbfa278ec612c7edb11ef3f9636

Bijlage

4444_opheffing_20240417_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: ef005d753e880b8022c0ed601222505e3a02a55dad5d13cbd0e7fa5dfa696de9172505415447892283f4d1cb04cf402bc7130b96ecaaf8778902ded15a40b685

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 92