Restanten van een stadshoeve en burgerhuizen

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15353

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; in concreto: op basis van het verlies aan herkenbaarheid, representativiteit en de aantasting van het ensemble is de erfgoedwaarde (historische en architecturale waarde) van de restanten van een stadshoeve en de burgerwoningen, Pelserstraat 56-58 en Bosstraat 71-73-75, ontoereikend voor bescherming op Vlaams niveau. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden, in casu de historische en architecturale waarde, onvoldoende zijn voor een bescherming van de restanten van een stadshoeve en burgerwoningen in Maaseik als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2417_opheffing_20240417_mb.pdf

SHA3-512: 59269edf7df35a32f5a4e01c25e9f2cbbaa28fafdc3af563f1eb8eece002990ba04416b9b4e519fb93661cf489902bc4f08a78c3408eb943ef75b7fbbd0f80fd

Plan

2417_opheffing_20240417_plan.pdf

SHA3-512: abfd00634c3386d9cb165ef96ed4036a31d79e0004cf4cf17f88a9f0f0b5d3a99dc2059db1aa94244f1b9b7018fad7c3713f8164f41b31a7792c203a92f0822e

Bijlage

2417_opheffing_20240417_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: a70fb1e4c9af00f55800ec44e86ef53be4ed3000785453be6fd460a9324d53639a3012cae22968abd1493e399e49b9ecfaf53182e73ab4340f6689dbcc697941

Bijlage

2417_opheffing_20240417_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: ef0b29b73b53123f5cca9563ceb9b34e2b68965777591306ead8f93cd56971797ec69a1651808ee865d9981ded3cec3af7bcb43504370dd496897232834d7397

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 92