Hoeve in U-vorm met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15337

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 de bescherming als dorpsgezicht van de hoeve in U-vorm met omgeving, Ter Goten 1, Zottegem (Grotenberge), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: binnen het beschermde agrarische bestand in Vlaanderen is deze hoeve geen zeldzaamheid. Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit en ensemble heeft de historische, architecturale en volkskundige waarde van de hoeve met omgeving sterk aangetast. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de huidige erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de hoeve in U-vorm met omgeving in Zottegem als dorpsgezicht.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1330_opheffing_20240410_mb.pdf

SHA3-512: c045536452f9aeace6c2e672c526a2d9b2af8d68d5cfa133b55923d4d35014e2c7dd58977b797c0118eb2dea0d9fd8963a58315b152f61ac7e3c62d11620ac12

Plan

1330_opheffing_20240410_plan.pdf

SHA3-512: d1bc9788b1af99363a30de61ee3368d488e0eb57ef7adeccb186a5187b96f9bca12a4dc84f3b9d9717cb93d1dd1fe5419f4859d8d9435093b7df80610b28f55b

Bijlage

1330_opheffing_20240410_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: ce54c9e815b05dd49f7c2dc0af3f3779586db83b6df26a778401d6c7b588c73a651136b1e8c88a49abfd588e3e6b0ff1bf6a6d53da841b742e7e0f147d4c9f3c

Bijlage

1330_opheffing_20240410_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 1f67ff23bde0ea37fe92f46f4e00657a81d194a73f60d359a7a93302ae07d996b4467e64c1f9795e094b1fc56ab97c9a44f6ac2c961130a0006b7d137912751f

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 82