Laathof en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15331

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd cultuurhistorisch landschap in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3: De bescherming als monument en als cultuurhistorisch landschap van het Laathof in Halen en omgeving, Zepbrugstraat 34, wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van het Laathof en omgeving in Halen als monument en als cultuurhistorisch landschap. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument en als cultuurhistorisch landschap is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

910_opheffing_20240327_mb.pdf

SHA3-512: 37aae2b070a7144d4c13aa9242c0a39aa1faeeab69d81c6bb9c2565c7ff82af23e33220f60299d65a10fe9070ca9b3e4a5d6d87c2619fa0874463d65a9376847

Plan

910_opheffing_20240327_plan.pdf

SHA3-512: 36549d16b027193cf0e1f53ac87f1ccb122f540dcc091e1e7958a27b3bce7debd824ceff08820c80838089733e73138b0983fdf8e86d259d139a81bcb245664f

Bijlage

910_opheffing_20240327_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 3c4f909fd4a4c7f027c75b017ec351c8198185fffdd7c226dc99341d2996d88befbb140c2c3a4a1a43535382502cae50b04b8ca4d7dee2458b7e840ad69eec43

Bijlage

910_opheffing_20240327_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 07cee8eb0bf8494f4da19dd82dba5a9a0874f5aea1193c7341bf279b196091237e060afbd6138ab37d4ac451907393b6a723a14c50ef7b0e2c01c7a5cf4f3a51

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 87