Hoeve De Licht

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15330

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als monument en als dorpsgezicht van hoeve De Licht, Kantonsweg 8, 8A, 10-10B, 12- 14, 12A-D, 14A-D, 16; Kastanjeboomlaan 4-12; Lichtstraat 8A-C, Dilsen-Stokkem (Dilsen), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: de geringe zeldzaamheid, de beperkte herkenbaarheid en het verlies aan representativiteit en context hebben de historische en volkskundige waarde van de hoeve De Licht sterk aangetast, in die mate dat de bescherming als monument en als dorpsgezicht niet meer voldoende kan worden gemotiveerd. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de hoeve De Licht in Dilsen-Stokkem als monument en dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument en dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1333_opheffing_20240327_mb.pdf

SHA3-512: b468d6a69a98a3a4d718d86f42117bfe5d8e8cd398e9aea5890bc4578fa0418381ff68a2b866b1be8ecd88b721e3811d234f99751f40e10ccd83f71fd4119c2c

Plan

1333_opheffing_20240327_plan.pdf

SHA3-512: 3b4b788382272bf7ae6792d58de9a6ef3b7e2001377431171d15445e3c07a5c50973c37e8fae6ca034b11cc742461dd220856b6cb51f29f53df8cabed2eb3f8f

Bijlage

1333_opheffing_20240327_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 9d915ea63530844f1ff63b3dbe3bba998c307be4439c96b5c1e881e0e6d40993be5e6addc1343ac2233f465d3f0785ab9d7a9dba4774bf1242a013d73e0a6e67

Bijlage

1333_opheffing_20240327_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 98e050c06d3dbf30ab34a5bb393b8ea7a6dab4044b99b010cee41f3812db5dcc46d66f1f6f04024f7883dde8082e405b77d04086d0f2e30ad0005ca13a5e73d6

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 87