Vakwerkschuur en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15320

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing van de bescherming als dorpsgezicht is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de omgeving van de vakwerkschuur in Voeren als dorpsgezicht. 6.2.1. 1° De bescherming van de vakwerkschuur als monument wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3780_voorlopheffing_20240314_mb.pdf

SHA3-512: 8e3cac704dcf7a5112fa11fade4b5f050226e116b8d671689e351390e7b8520806418b6e03fd7861b2aa9d52235bef506b466a12b319b634f98625c64f40bbb7

Plan

3780_voorlopheffing_20240314_plan2.pdf

SHA3-512: 58727f085d918f1339d7289355c3b765c84a7bfe16067a062c81791a6225867d9bb88a731628f86b09d8cdab5ca541288170aa207973b8300426d65b6abeb710

Plan

3780_voorlopheffing_20240314_plan1.pdf

SHA3-512: 5acc97ffee1f5f5fbc43c00d78a3fe550dd0131cd56277a8db3ca662e9324bbcc5bb0e0f7ed56e7782d4691daaed8c49dafc3f5e127ecda89e41d36b0f783a5a

Bijlage

3780_voorlopheffing_20240314_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: d138827edb2852e07d2f3e6670a6fc6ca5c0de0be84342d7740c9c230fb18a9c35fa384dec109f3aa1dd35424c345db36697d220d53079099f91d807f049dada

Bijlage

3780_voorlopheffing_20240314_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 01869652972e65653c62ce43c4457b7b54e80bb150e66195b71e6700171c4ce4215e479c1ff2b9d898f0082235e1212eaf73dbcebaccacc0c84009c54545b2cf

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 77