Omgeving van de onderwijzerswoning

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15319

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de omgeving van de onderwijzerswoning in Merchtem. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3647_voorlopheffing_20240314_mb.pdf

SHA3-512: 1b1238ff05668bc26bde7bc89b488d91e0629784deb8b5074672f606c42fda024a5dc5094bc240c1035da6027bba3ad24342dff812562b686b170433dadb1416

Plan

3647_voorlopheffing_20240314_plan1.pdf

SHA3-512: b8f0dfed01700725f7bc1994a417fd422723433de55502110f5daa5b00add9dbf1d5dbbf70391b15b84aa2f63ccd3f34861755d3d719c3957c4bd03032c15744

Plan

3647_voorlopheffing_20240314_plan2.pdf

SHA3-512: eb5555053045c77f5338fb1db2df01d0d69d5b2883a2b8b37e02dd663b8e3c3a6cd1544477c666c8377f19402c5c9e58ae3e9dcd2dd7f25808e3a0e43e272762

Bijlage

3647_voorlopheffing_20240314_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: d6befa0a5314e231646c7a33f7ef220d3cc9b252942cf7efc77aeae9e1e8eb6076dfd18de099f4b60bb38315e29478f369730aa4ea85f9cfafaefdfb4e0e04c4

Bijlage

3647_voorlopheffing_20240314_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: dcd24f2bc3cc3e6b78a6d7ccb473da8c35695d8c640cbe192b88231250ce3002195b5eb0b11cfa61a7480d26b7620651bb6400993461785bd7bdb9d17e35c509

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 77