Huizen en de overwelfde doorgang gelegen op de hoek van de Hoogpoort en de Stadhuissteeg

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15318

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: gezien een bescherming als stadsgezicht niet toereikend is voor de vrijwaring en instandhouding van de erfgoedwaarden van ondergrondse structuren, werd dit middeleeuwse keldercomplex opnieuw beschermd als monument. De bescherming als stadsgezicht van deze kelders wordt opgeheven in functie van de rechtszekerheid. De bescherming als stadsgezicht van de huizen en de overwelfde doorgang gelegen op de hoek van de Hoogpoort en de Stadhuissteeg in Gent wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden van de bovengrondse structuren onherstelbaar aangetast en verloren zijn gegaan en omwille van het algemeen belang in functie van de rechtszekerheid voor wat betreft de ondergrondse structuren, meer bepaald de bewaarde kelders.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1173_voorlopheffing_20240318_mb.pdf

SHA3-512: fa97b1b22c0f923ca9a173780396304dff6bd0e1a0b236781b572db2a6ff4aafa5735d8851715ec60e7a95934b75beca79033166cb92fe8152be9450a590fe0d

Plan

1173_voorlopheffing_20240318_plan.pdf

SHA3-512: c2530574f6d0ea1e77f0d61612b7ca69be2924f69862b01ceab16e6c52799bb4d0b76e76853c82f37c29f177b5fed53bd999cc56f966c3022084b966e7df8fbf

Bijlage

1173_voorlopheffing_20240318_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 881adcac933cc94673f3c72af1d0013ab8a38839371181def48b934a7f421c2ef5ad7b08bc481350996fe881683ffa0849ae7261ba35c094eb268b625116719b

Bijlage

1173_voorlopheffing_20240318_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 6cdb66b5794418534e44fc0f85ff972c58be1c855757d2cb92cfcb50ce83cf2886b62daae7ec8a01e854b8c04537244889e03b877ee0678f459e05018421b3ef

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 77