Huis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15303

Dit besluit gaat over beschermd monument in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 : De bescherming van het huis Plotersgracht 13-17 in Gent als monument wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de nog aanwezige erfgoedelementen en erfgoedkenmerken onvoldoende zijn om een bescherming van het huis Plotersgracht 13-17 in Gent als monument omwille van de historische waarde te motiveren. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1665_opheffing_20240228_mb.pdf

SHA3-512: d817ac655fa9883fd1158c065e349571d4c60db35674523ed4a585923873e712d0aabb462c2eb1caddd4965a6610cb89b8f67d16e26f4ab6a441ac4d02b355cc

Plan

1665_opheffing_20240228_plan.pdf

SHA3-512: c259a4928437ff1dca0114d03f64cf300e41eaac2b04928c49740781895d838dcb61e9e217334f6d23847e067b25a48a76a6e9700405a3eeefa41c49b1e5c3b1

Bijlage

1665_opheffing_20240228_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: aaea44d7b1dcd9574efcc3de4f337eb3e930026266d2a2d9b3bd6072898dcf3bc51b7391fa4e853c646592686bbb8dc601dfa8df9c219b94361e744bd2893e8c

Bijlage

1665_opheffing_20240228_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: f7610395070592fb9df275a65f25fcda45ff9f78654144fb49b927b26ededa6d7aabe7ae30643a9ace3216f3f745b3ed1ccd529070d7a5d3216c2aae006fc8f3

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 59