Hoeve Hof ten Dale met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15298

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als dorpsgezicht van Hoeve Hof ten Dale met omgeving, Provincieweg 311-315, Herzele (Hillegem), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: binnen het beschermde agrarische bestand in Vlaanderen is deze hoeve in zijn huidige voorkomen geen zeldzaamheid. Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemble en context heeft de historische en architecturale waarde van de hoeve met omgeving sterk aangetast. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de huidige erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de Hoeve Hof ten Dale met omgeving in Herzele als dorpsgezicht.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1629_opheffing_20240228_mb.pdf

SHA3-512: d0827fadc0097569cfb5f487b93a457cf0004f534cb2e80bfc0905e9da2b3de1aa09f98ca8c2ff1269962293a24693e95c051105e59f52faf63915f4cec51e0c

Plan

1629_opheffing_20240228_plan1.pdf

SHA3-512: a4d31b2ea381240d4471a16a8a81369593810335f357082dccdff68be2cd706a3adc5292c4fbea5db79714140db813f4cac8290b43ae311fb8646a6766dfe7ac

Plan

1629_opheffing_20240228_plan2.pdf

SHA3-512: 1f0b63016dcf258daeb1fa6a458a06d859644db176d211ef65ce77ac0ec0b14d5e5d20358273d7093701728b68edcae1fba10d9bb46f6317d5435fe67277d729

Bijlage

1629_opheffing_20240228_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: f22825e90099fc5abfe90c7fcbcd6c790b0ec59e230ce7c1fa9020729f37f8fe691d6202ecc1fdc19c71ad611a6e39a1db9db111b06560be3f793fe6feb6a9fe

Bijlage

1629_opheffing_20240228_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 8e30b00fafb06c727834e28b8b081639247e19e7b7a0ed352e9764d09276e61061ef6e2f6c989191cb23dd1c32394602d9cf156876e30b4a047885d7c3de7fc9

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 59