Herberg In Het Canon

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15296

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3°: De bescherming als monument van de Herberg In Het Canon in Tervuren (Vossem) wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de Herberg In Het Canon in Tervuren (Vossem) als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

846_opheffing_20240228_mb.pdf

SHA3-512: b18125c9843ef194aa9acaf839cee56c319669d3367c52500bbe3b64eca7baf25b97861ea5c4b0b95bfa567481a664ed7983049d0ccda85848ed57597ee58fb8

Plan

846_opheffing_20240228_plan.pdf

SHA3-512: 7c243e798e32c95eebd10423fa7db12f075839559fad3a33786998deb099b3ed19a46aa31411f550ea135b61adb77f0b8c38e180b3ccae9ae1ff3e2705231a37

Bijlage

846_opheffing_20240228_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 3aaefd3e0999eacf003abb26cab9f86939d8969717cb48d227fb5ad8e856f8a7482ff33bdecf9ce8b21753183fdc33a41fc3ca2d8693f0752505e0261505eb1d

Bijlage

846_opheffing_20240228_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: d0aeaf68800566cbb374ffb63e4a6335ee91d7b4b49b172f57b6d1b17976bee1c7e8c879b4eb6e3b593f397eed7209e0ceed21b3cea9d3add9e02946b0461307

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 59