Watermolen Langerenmolen met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15294

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3: De bescherming als monument en als dorpsgezicht van de Watermolen Langerenmolen met omgeving, Grotlaan 33A, Maaseik (Neeroeteren), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: het historisch karakter van deze omgeving is de voorbije halve eeuw ingrijpend aangetast door lintbebouwing, bebossing en ontbossing. Gezien de onlosmakelijke verbondenheid van deze bescherming met de bescherming als monument van de watermolen, is het behoud van het dorpsgezicht zinloos bij de opheffing van het monument. Het dorpsgezicht heeft weliswaar nog enige erfgoedwaarde als landschap maar deze erfgoedwaarde is onvoldoende voor een bescherming.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2277_opheffing_20240228_mb.pdf

SHA3-512: 7acd62f0cd97e54a281678bc8b6199c107e5ab4b1dd5862ab0e02da636f2759c28618a1d1f9c32c5bd13c6638e5d45db046f6b30cdcee86c46479eae710a4554

Plan

2277_opheffing_20240228_plan.pdf

SHA3-512: d9f279ab5185732aac9dd69932836074655fbd34e56950ef693ff24bec9eaaa23f596b26750e11e18e4bd68164dd0672f2dbd606cf9a67a6668cad02dc9b373a

Bijlage

2277_opheffing_20240228_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: f97777d88096aa749fc5ce28a0132747992dbb1786ab970a4fa831ee895fa4d9cbf36751c4805a829f1cc83a8f88a910d119ffa6f7fa88bf05166f7bcd1d5e54

Bijlage

2277_opheffing_20240228_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 0b62a2be9c95129d741bd5594f1bae477fe846342443f4c78962effa6454e99bcba181f68a19add34ef3c8610ca916d8ba3ea7afbd634600503b2776192a2606

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 59