Omgeving van gemeentehuis en -school

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15293

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3873_opheffing_20240228_mb.pdf

SHA3-512: a6302737d5758a658a8e41f86e4a5408dbfb79a0206379dc04f77f1e87b7ee8ff619b73bdad6bee4d0c26093edd3536abff6134f443f826e926c0c9e3cf0cb94

Plan

3873_opheffing_20240228_plan2.pdf

SHA3-512: c99652a0134b3f537cfc0af3b61654369e6b64fb0e83d06d354b26656de30a8fd54dd79a9030ddec2eb7493ce0bc900961b08ed9cdee0258c02cbfdfe71b0454

Plan

3873_opheffing_20240228_plan1.pdf

SHA3-512: d8f8d33df4cd1821ac4a769da90d0e0ca680985bb61d894a4acbd52d85808e2e6e079db398dc6d754c8fd432cfe3a058f5ab153b2673016b7560673c393a33ae

Bijlage

3873_opheffing_20240228_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: f6fd6f7848ba8095f1ce31cef08b043e5155688852e6b782b43a0f427a71f15fca812f9a7553a1d1afec89be2a5abbd4c53601b01a498ec83ef3f56e4d047b8f

Bijlage

3873_opheffing_20240228_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 850e4965fdac854061da9b2d2ae251f685fd3a3a5aa5c09248054847b6cd94628a9c77497f2d9da4dd9b79d3f37b61823f23e6b57c8a4fa3620cea30e45ffdd3

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 59