Neoclassicistisch landhuis met omliggende tuin en ijzeren hekwerk

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15278

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° : De bescherming van het neoclassicistisch landhuis met omliggende tuin en ijzeren hekwerk in Lier (Koningshooikt) als dorpsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van het neoclassicistisch landhuis met omliggende tuin en ijzeren hekwerk in Lier (Koningshooikt) als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2942_opheffing_20240215_mb.pdf

SHA3-512: b466cc7f7cce07c00a6c84e5499992642fe9620839d308a4982ffef775b31a3581d48f6dfdf2d27aee344053bffaf3ddc3b3170ecbaa58acae4e3adb33fff68d

Plan

2942_opheffing_20240215_plan.pdf

SHA3-512: 58f94d17bab94101a52abd6530cf5ea6cebed54b18c1ff75e55feffe69836556cfaf9ea5ff8b494a7545f4a85e85194a5d0b1317f1b694d28a8d3ce39f5c7875

Bijlage

2942_opheffing_20240215_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: e3f9465bef7c02005859ce3247e5906d2e35cb0c7022f441f2977f63beb7eabb9e07240f4e320599ff80821af15c578b07080c69f1a6bf9ca1437b329cad7535

Bijlage

2942_opheffing_20240215_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 477cb0ca685a50b44b712babc81c1b2908859d8f897d29c69e7bb3b8726ba9793d42d2667fbc6dae18ade8dd8b862e61e04f974d018b7563577d4e464e097d7a

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 43