Parochiekerk Sint-Servatius met oud kerkhof en omheiningsmuur

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15276

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van de parochiekerk Sint-Servatius met oud kerkhof en omheiningsmuur als cultuurhistorisch landschap wordt opgeheven, omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

202_opheffing_20240215_mb.pdf

SHA3-512: d5737339cfc75a60b5582a9495c7a072b04b9323066bbac052818fb3c2d94e841f8565f9c917cdf679bfb69f9af7746236de27f7f62b2457f75a8dec3adea752

Plan

202_opheffing_20240215_plan.pdf

SHA3-512: baed1bf6563dda5a38c223475b2c7bed3cb90e5d35ef39bef75850715fd2ef2fc53f39b7b58f784acb9a9b545abf8a85fa8072a2ac830d95c1d2b94e7f50e10a

Bijlage

202_opheffing_20240215_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 6661cf4853a9a28a4c3607f9663c7bb8d59625400486abbc76ed8ae2a94d2a3417803b0fbf7c6ed315b36814af42433f48b0090a4671cf39448cfcbbb020ce83

Bijlage

202_opheffing_20240215_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 8422934548d28f8c57781b28283856fabb5b30c261fca8661500c214cc19221e3c4acf7a2a72b9b0f747fd481ede379187c0f80ddd5787fb2b3aeff3bd6e00e6

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 43