Arduinen deuromlijsting van een burgerhuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15270

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de arduinen deuromlijsting in Halle als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2759_voorlopheffing_20240208_mb.pdf

SHA3-512: 028c3b73f42a1c72aca41a90fd30008c2315659467f49c78e5fc41791011e348e82d74e004e1490354ed846455f96b03f4eb8204c52375d6de3af8acdc2dbc27

Plan

2759_voorlopheffing_20240208_plan2.pdf

SHA3-512: 886430482e37c2c9bcd8e2cf2bc5150873d325941faff18676612073fe64e10de07f38b82f80889b38bc8be64f02ca8ce5a0f2c587bcb7593f885448d1d13c58

Plan

2759_voorlopheffing_20240208_plan1.pdf

SHA3-512: fb17e215f56b749fdd0d0b03516ffb4d1f459ea0a7d17959b752f6c09a9468f9425313eb90ade0d57fd11a5b1196c3f31b2b96285030c56c0c241c384c961cee

Bijlage

2759_voorlopheffing_20240208_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 9791af46d1dc606e3ba10c3a8c16bc4c924caaa5490cc7f1e9f004c56b1c823eb8294038b3dcf60548a8342b41160f6d94c7e6cd94b0f36cce574cf2df89ab60

Bijlage

2759_voorlopheffing_20240208_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 42248889e63c8a66bba5a5e46953ba8d5408494f96f5a5f9d61d24715390baa2525d8b658ad27685cf8e639e5a754af711d588248bff67697e109508a2509089

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 41