Tuin van Burgerhuis De Engelkes

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15267

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de tuin bij Burgerhuis De Engelkes in Hasselt als stadsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als stadsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3951_voorlopheffing_20240208_mb.pdf

SHA3-512: 57f8414009f0f3f9c525a9a5e7c5aba9b7fdebbc64169c84ce8e36d607d0e6bde80898fa07bc1aba582934dabd613391b8a6ba9f5801b9e945010e0eac426cad

Plan

3951_voorlopheffing_20240208_plan1.pdf

SHA3-512: 542067a85f10a44bb5df36c52ca91f446e1f61ac8bc92a16a9d4e1babc34e6bef0a312484f77c5e24a85d8f4f6fff1e2e185a276f3640c1530c347e10afc99df

Plan

3951_voorlopheffing_20240208_plan2.pdf

SHA3-512: 2d54088c59a727bf1c67f0d14185c8191b44b9ce1bbcd62d7ac66dc081e3df06aa18d8497c0e7caf0d1c43e0e181e00afd81a58e2531aadb2bc37ea0a17a5582

Bijlage

3951_voorlopheffing_20240208_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: cde736a7ce22d939f5fe92fc3559282e796b20cf05a31191ce4d51763c5a4e32eb9b39030dc93935f2d772d42d8bf66991ef57c53270e8cb61056ed86700d2d7

Bijlage

3951_voorlopheffing_20240208_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: d8e239049cb1f59026607a847f9076b5f27cb268ed36040695550f2f35b59d7f371d7b3e18d5ca6e6ccfb9d768f36e7dea8cf80cc800b718eb66173beb762eea

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 41