Kasteelhoeve en -site de Montferrant, meer bepaald de kasteelsite

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15258

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde situatie of context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de kasteelsite de Montferrant, de Montferrantstraat 4 in Heers als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

4426_voorlopheffing_20240201_mb.pdf

SHA3-512: 25a0d75085e0500f6e9f54423c584d8b309139bde41a8fde7efa1bb2e3ca6fbbfbc07be6a505ea5d3f618548edf01b8d6940cb74558813d17350b26b5c4ea0a8

Plan

4426_voorlopheffing_20240201_plan1.pdf

SHA3-512: c6575bf89f6a645fa5fec044bc361dc65a0679d8511c853e6ee066f93a81c06839bb4fe0e5e8779243c4c4690ffb5e29181603e85b514026c1432d086c643ea6

Plan

4426_voorlopheffing_20240201_plan2.pdf

SHA3-512: 266b3d75ddce0bfdad6940a6be949f3b6ee707903dd8a979fd2b533f12745b02a22388ab869d683ba2584e277f868e5510e011d4a77d271fe51d69d62fe9433a

Bijlage

4426_voorlopheffing_20240201_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 9c34bd2693e126f9de17f220971a2a66469cb09ed8ecd9796ac0318b266b246f141733d4e6a29b74129d447b271dae2ecdd6dc27e24160008671002979ce31dc

Bijlage

4426_voorlopheffing_20240201_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: c65bbb2e6f53abc25c71f0258a881d1058140db47c30eff1e4fedc471dc96120160b1fbe4256df29233a5694e4194ba859417b72188426881dac12f20f512c96

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 33