Burgerhuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15257

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden, in casu de historische en architecturale waarde, onvoldoende zijn voor een bescherming van het burgerhuis in Hasselt als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1520_voorlopheffing_20240201_mb.pdf

SHA3-512: c6d772b0ba9130b44374657f4859912c8b30fadba8c160def4e0ad4b07f33e95f967f998fd36a3f2853e611f62825c93438a6be566573d11a308c50a5058849b

Plan

1520_voorlopheffing_20240201_plan.pdf

SHA3-512: 08870f1b5dcd169f75b654e5c6ad8dd2b802fba5cf8470a61af7bfade017e7dcb7f7727b58b727619dde4a9345ccf086a3692c3cb1116ff0d547d2e2e1d808c2

Bijlage

1520_voorlopheffing_20240201_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 21fae18f6d9e7fcdc7beaeef54fc96127ebe27e73ec2f6b069e99f22ea100b4b5049bcaf8eee015eea6f9cc1772a5bffbe0b4c77da917a795ceab667ce9f5609

Bijlage

1520_voorlopheffing_20240201_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 4ceef1a22394023aba557a00c213b688c07407498279f45d55fe97bad704af01bbbc2e05cd3dd8aad37a453fa0a1fd229ea014f833a9dfa0b762ef6d778e6e11

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 33