Woning De Drossaerd met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15256

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° de bescherming als dorpsgezicht van het noordelijke deel van de omgeving bij de Woning De Drossaerd, meer bepaald de nieuwe gildezaal en de parking, wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2564_voorlopheffing_20240201_mb.pdf

SHA3-512: 05a62dfd84c248165a44c4a163c79f5732020f55c6f7dd502645fc2ba68a8b5cb890b9a1a9d962bcf37699548646272b1da452ff359ae5ef04b615dcc4325ad0

Plan

2564_voorlopheffing_20240201_plan2.pdf

SHA3-512: 490ca5fcca28b06b1f0cb90ac590c68a7097e5173ec4784159e9d28c1a15b7250b5c645beaebfaccf0eb0e2ae60b16658f546fcd76951e31f8c40f1a5e085cff

Plan

2564_voorlopheffing_20240201_plan1.pdf

SHA3-512: eec29c0398340cadcf2b649958afe8034762e1ccc121ac4c98630a7e33dc8609566c61d92c97b306c95448c5ac8bfcba4aa607b6e26df7c35e7684f147da42ae

Bijlage

2564_voorlopheffing_20240201_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 7eb4f70c474acb47faf06ac17ed3583bead3f0d6b1d479506f8f2f12a6a8d62400283e7c117fe9aa7f68c98674a2397e0ca7dcf6491e96571fbb2fb6a9099100

Bijlage

2564_voorlopheffing_20240201_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 2dfff0b0262f52236737c4cdfb212053a52faced0b387d53b16a6378ee7d0b4aa4b197cfd66174053c2acdba8a3df41ca1317b34d4c1ed8329f5e461b8d48a64

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 33