Omgeving van het Hof de Méan

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15251

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang, in concreto: de als dorpsgezicht beschermde omgeving van het Hof de Méan, met aanhorigheden en tuin, is niet zeldzaam en niet langer herkenbaar en representatief. In haar huidige materieel voorkomen vormt deze omgeving onvoldoende een ensemble met het monument.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2826_voorlopheffing_20240201_mb.pdf

SHA3-512: 88738ba022ec9cbd92c7ec3e174c4f5ff76762cba352d8963f03083527003d60a530a2964cd1b8dc18071cd785d47e986ddc9ed04eeb32a3644de20d1d087772

Plan

2826_voorlopheffing_20240201_plan1.pdf

SHA3-512: 54a99e0b6a56f86ead1475aa5d311308d24a51678411cb11960d4dcb3c00fb6ba9f356a4c0dc6c4311d2ca159df1a151bdff97d7f75d56e4f28b273306e3493e

Plan

2826_voorlopheffing_20240201_plan2.pdf

SHA3-512: 77dab93569d2cd6188b103c48704c42e40c8c5c46029a4657058000d1fa707c7225f9a4b413f4db511c524ad7bff8187c67d4f1e3fe4af3b06b87e23656463ec

Bijlage

2826_voorlopheffing_20240201_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 81091a083d6b60770ac481b1b4d6ebc14fe3edd396ba92f6a913a771c0204f54cf253d08dacb4cda99907a4dc83efb8ebbfc471ac96dac885775856d634750d4

Bijlage

2826_voorlopheffing_20240201_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: ee83a0ef6f4b1bb589800ff2508fb52db7d2d34e8fd960d513ad398597b1e09b4818d0354eacb0ed12a2122d419f06af9f97acf09fcfbd418406c4361045c9e7

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 33