Hoeve gedateerd 1711 met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15245

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° : De bescherming van de hoeve gedateerd 1711 met omgeving in Kruibeke (Bazel) als dorpsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de hoeve gedateerd 1711 met omgeving in Kruibeke (Bazel) als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1646_opheffing_20240115_mb.pdf

SHA3-512: 7bec812ec739262b1614de3c111fe40ba853f8c96ddf4340f21d81279c62dda31a84e6436dda79bbf35d5fea576d6381feb6cf0067ebe683a2b51ceb8bcc1551

Plan

1646_opheffing_20240115_plan2.pdf

SHA3-512: 7eaa499675aaad7621c659be5d655df0bd79df92fe28760a08335279881bf76a4c02b6cbb668b047a31d02b410705114f3a0de106a92ceb8d1ec11c354137bab

Plan

1646_opheffing_20240115_plan1.pdf

SHA3-512: 559c88764d45bdd1e2a5d63c12b14fd90a6b1b91bc1645895c7f627a90660baeb60123f64b6bb4a0df9d1cd8b208735421f74d8afa355ee8b54cdc8e61fa40ba

Bijlage

1646_opheffing_20240115_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 57f5e98a8ccc41c99d82bc9ee5af0ddc401b0a0a27204aab6edd13864d1b13c31115c6b9083aa247daddcd3a9b2661f09e9feb3d38d9d92d3bdc99842b9943d6

Bijlage

1646_opheffing_20240115_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 6cb815788059f8c0af245e1401ac562342dd71e6697ca61880338de723f63f350baeee4a5acfd0c942679caadefca0c831f89f5b12d14f7fef4169f478b2eb8b

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22