Weeshuis met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15243

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° : De bescherming van het weesthuis in Tienen als monument wordt opgeheven omdat er sprake is van een gewijzigde context of situatie waarbij de vrijwaring van de erfgoedwaarden niet langer vereist is omwille van het algemeen belang. De bescherming van het weeshuis met omgeving in Tienen als stadsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang en meer bepaald omwille van de rechtszekerheid. Het weeshuis met omgeving is opnieuw beschermd als stadsgezicht door het voorlopig beschermingsbesluit van 28 augustus 2023 dat een geactualiseerde afbakening heeft in vergelijking met dat van 10 februari 1982. Ook de erfgoedwaarden, de erfgoedelementen, de erfgoedkenmerken en de beheersdoelstellingen zijn in het voorlopig beschermingsbesluit van 28 augustus 2023 geactualiseerd. Een dubbele bescherming valt af te raden. Het algemeen belang vereist immers dat de burger op duidelijke wijze de rechtsgevolgen moet kunnen inschatten, wat bij een dubbele bescherming niet noodzakelijk het geval is.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1779_opheffing_20240115_mb.pdf

SHA3-512: d57f566273f85d45721769415714abc0aca2f9b396fd00111a9e6e1c794d2ef375104324d2acf49460bf1d22a980fc318452d2bffae7035a0c185d5c00ad8de8

Plan

1779_opheffing_20240115_plan.pdf

SHA3-512: f56f32113d9942abb76464604e309b2925c2529b4a3a4229e8371e8d22dba83a9082053f9dd805d682a339f82638dfe75f9ab4b225f9c6be29f189259143178c

Bijlage

1779_opheffing_20240115_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 03972634ab101f716c07a5129f7df6117a5cbdb03d7e9ac4d879a3218a57bb552f0a461c5ff2c3b7663a5220ea3183f3722c8425f23eae5afeca2f533e71f9bb

Bijlage

1779_opheffing_20240115_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 87b996d5787d8de805d23c53da153a3ff6eff89685f8ab2eefca7731929fc9ab18b9abb829b4c8aaa9a3b2fdbdea3a68226f0d9ca9db6fabdabc4840a1e7cb23

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22