Woonhuisjes met hun onmiddellijke omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15242

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in West-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van de woonhuisjes met hun onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht wordt opgeheven. De erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1589_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: 482508ab00344d8c95ce9e08f54bd2309109e29ec29ca408898b7379df536d1c4cfba032380a1b008a7efd2468c1f15ff99b7cf967b5d25ddf0e3723d82b8b42

Plan

1589_opheffing_20240110_plan.pdf

SHA3-512: 4e79ba7955310d34bb72111725816ccd2fb13bb07c3847ddf2296555682ba255c3cc40c8e40d2af58513a44feb53f630e8bf9cb6bc74c75a541a6520779a36cb

Bijlage

1589_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: b47a300bf65e34516c78db139c366b0fa39371cbdae98db38efff5e523c2f7480f5198ef6b9559ba67ee2bd8f867423aa536107a5d0011851f223711e5c0a3ab

Bijlage

1589_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 78e0992d2104e09538d3ba32d0eb07c9608f8d44fea1b9fbf83bf1d120f938b912796d0fd22d55b36d123b7ac223f0ca416a0425a3cbccc1a1622b759dd20e55

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22