Boerenburgerhuis met tuin

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15238

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van het Boerenburgerhuis met tuin als dorpsgezicht wordt opgeheven, omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1780_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: e549b44c7ebbfc8f2768cb0b3709b0209779b7ec8cecc046a61123034ecda45d5df6d80c07fd7995173312451e7aaec38ac501c1cfa2fefa76337c8248054141

Plan

1780_opheffing_20240110_plan1.pdf

SHA3-512: 485dd9560513f8a6e73447f62608c833778cafc7733f8d1f6579d8e957602f3cf9412fb57d288a53c3da073f305c0da39ba13b977617d10b6b1b28cdbf769f5f

Plan

1780_opheffing_20240110_plan2.pdf

SHA3-512: a0321d56ba240e900a1321c18feb45d71befb28ebc0c8d9aa8a25fb1e679eeb6acee29ac3d6621352cded690f7695edf746a35795fc867164da3dd85ac9f8dee

Bijlage

1780_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 88119ad760f2735418b85037f553e6e7a43ff1a57191fa3a3bfcacdb08f29384114d2bd904185cf6d723a3ec288128daa70bcf0ad375656016c0b10934887225

Bijlage

1780_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: e7e0349e3442a86d605c8569753ca88c36711184e92ff2f08ec1aadd16e0a49f829772667a2863985f705886be4bf62931a3ee9ce9bba396f353586ba322bdf5

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22