Zevenborren

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15237

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van Zevenborren als cultuurhistorisch landschap wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

206_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: 485dfe31669f4fc639a49e519bb1bfeb1472d1ad102e5ee568761a609310e9066a59d1f61fe00aa58bb8c441af1ca9dc62236d3090683079b1ef8b2133889f44

Plan

206_opheffing_20240110_plan2.pdf

SHA3-512: 23bfe007c007a777d232a9db843aee9c72aace9dbaa806a71b4ba8e200abf95529576d9a560ea205709b09f4c0766178bc9a7555ff8061822d5dedd8f46f65f3

Plan

206_opheffing_20240110_plan1.pdf

SHA3-512: 4c9c91623414a55649f38469720ea23ac7a367a70f2f7b6b04656db6cd3bb7324b7227426474a02ecc6c424c38a73a2336f0fbe402364ffe454dd69314a9152b

Bijlage

206_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: a91b1a701f591b5c63cff30c6f17b7ced3372a8d23145f847f962b57feac5aeeb5af09a3e68b24a5890cbf8839792ca22e9f6c3bac7d0025a7e1b6374ae0271a

Bijlage

206_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 7fcca034c0deda95efbcfd6e98e57282c370ae769b5a0b08a7bd5f9a787a7114cbd6d1fe0d1fe722adb255edb2a726dbc299123449c6502eeae29917360c482a

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22