Afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15235

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Limburg .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° Het verlies aan herkenbaarheid, representativiteit en context, omwille van de materiële aantasting, hebben de resterende erfgoedwaarden (historische en architecturale waarde) van de afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen sterk aangetast. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving in Peer als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving in Peer als dorpsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1701_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: f1940fbcc2b0c080c94cd1d0da3408b1a82b54c3d0048285918c1b02ae270e0486e9d06d51a8d70729c500c84f11a15dbe180c6214205df40f142a4f52e09ba7

Plan

1701_opheffing_20240110_plan.pdf

SHA3-512: 4d2f36239e506f686b73e246011312af9adcf4d6e987e47b35df685a873fab0df4b0415d6c75de3a35edeae0fcce50ced70e9975d26fd19ed1041416c8d1665f

Bijlage

1701_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 5c43646d8b61054c542062c6bda428f7e1bc8be3486204df53f212d63a0d4699965c1493b65e86c2c37054c7c6a657db7c43bb85e11477c035a016b2f27e3d6d

Bijlage

1701_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 15c9d75cc0dd4c3434a878413eb8d43726cf36ceb2f997e12eb0d820e1a57a0926e93ce72f02e88d89af008e6f819fbc06116a5a28ace9f31d0a2737d0a64f9f

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22