Achtergevel van een burgerhuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15234

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde heeft de historische en architecturale waarde van de achtergevel van Happaertstraat 38, in die mate aangetast zodat deze niet langer toereikend zijn voor bescherming op Vlaams niveau. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden (historische – architecturale) onvoldoende zijn voor een bescherming van de achtergevel in Antwerpen als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de achtergevel van een burgerhuis in de Happaertstraat in Antwerpen als monument wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

11087_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: f9a6a51e832cc5387cd0ea595f5bd2ba61b7b0c0a3aba7cb5fd56bc60fa346b27a42fcc721dc65d8ceaa6a3e7be93cd407ae0590f1468de7373dec57b8a61daa

Plan

11087_opheffing_20240110_plan.pdf

SHA3-512: 5333bdee1887f2abefd96794f11df2c7a0e6456cf4143647d02704586a84fa96a45d7892a0cb7bb261a17c28c2c53b8c0dec3cd3a55e2776f2d0353e90f0d3de

Bijlage

11087_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 7cbc57e0b273f1054322bf2f5cd2641608a307db36ab9cec699a81b14b5bd660ba25aae2b730915a5df63732e13c288c7b8ca697cb4b36167ad8ce12b0af32aa

Bijlage

11087_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 87fd3f97fd7dc6a84a6b944702184fc546a681e391e5c3516ddd9bee1df3e5f2bb27e4dbfe90070a7016491ff0c1cee882e818eb7c4879664dcc917a94ccad9a

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22