Ingangsomlijsting

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15232

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde heeft de historische, architecturale en artistieke waarde van de ingangsomlijsting van Schrijnwerkersstraat 7-9, in die mate aangetast zodat deze niet langer toereikend zijn voor bescherming op Vlaams niveau. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden (historische - architecturale – artistieke) onvoldoende zijn voor een bescherming van de ingangsomlijsting in Antwerpen als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de ingangsomlijsting in Antwerpen als monument wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1020_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: 44917680412a27221299e5f08d5d41ad1fc9458146e6fbb50cb2370b2fc557814ea14c6789f3f15d5c8d4639e5a057552977d2d2d24104f50325d40b613a9d6e

Plan

1020_opheffing_20240110_plan.pdf

SHA3-512: 64d491143adb027a8f21c7baa36f71aff1c33574554f7b2bd2ac7973e8eab8aabea7fa0b87b39f86c6cc29e34638d52ab06cbb833740406bc06b33a01d110885

Bijlage

1020_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: fe669ec805e2203e9d244cb91e9e68cd745fe461170bcc6afe66232753d43db6ecea220081b3e707d0766b2d100274f6cd5bff4b93c4b43f72521339cab59c6e

Bijlage

1020_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 437105b19a541a6da9943ebcec9880a93d503f90a2461f22b61e6d473e0f876e71662d2603f695a56176481d581e33941ce4d407500db0723e68717df1999927

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22