Huis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15231

Dit besluit gaat over beschermd monument in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° Het pand werd in 1991 in overleg met de diensten monumentenzorg en zonder bezwaar van het Bestuur voor Monumenten- en Landschapszorg volledig gesloopt en heropgebouwd met een gewijzigde materialiteit en vormgeving voor zowel het exterieur als het interieur. De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken die de historische waarde onderbouwen zijn op dat ogenblik verloren gegaan. Het heropgebouwde pand is niet langer representatief of herkenbaar voor een gebouw uit 1755. De bescherming als monument van het huis, Kaatsspelplein 3 in Gent, wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1665_opheffing_20240110_mb.pdf

SHA3-512: 79a6f68b8af0b3bb6237bc42de921e44f2e40946a9fb7ee5c71962792adb7a02c513ce4389b359e53cd200d476c2123b38950083ec6141ca8c729bbc422cec87

Plan

1665_opheffing_20240110_plan.pdf

SHA3-512: 1f8e8a62bed8d9167d59dc55029339624e64b4ffe5fe0ff7db5a216f10b481e8a788f0ba86a80e5c5a5c9e463a22e6126553f0acd8c5def7fdd7a5f3435f1fba

Bijlage

1665_opheffing_20240110_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 426e599028eb3bf5b0bd43ea33b90c4e4b10542689857217191d7db9a4acde34a66b1b129740f1feb443364fa2ee28b31822c897621c71bdca6b0ed73cd02576

Bijlage

1665_opheffing_20240110_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 55cefb6171717f89d5034050cd1c8f9b851cde56c867cff8788ce027cfee4b6c4610ea3898471a0c8df9de245a341af500fd20ef20d9bb6fa2cfa9229475bbe7

Belgisch staatsblad


jaargang 194, nummer 22