Elektrische kraan 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade aan de Wijnweg

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15224

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 1° en 3° Omdat de elektrische kraan nr. 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting met toelating verplaatst werd naar de Rijnkaai en het goed op deze locatie opnieuw beschermd wordt in functie van de rechtszekerheid, wordt de bescherming als monument op de oorspronkelijke locatie opgeheven. Gezien de sporen op de oorspronkelijke locatie verdwenen onder een laag asfalt wordt de bescherming van dit erfgoedelement opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. De bescherming als monument van de elektrische kraan nr. 371 JA met uitrusting en sporen wordt opgeheven omwille van het algemeen belang in functie van de rechtszekerheid en omdat de erfgoedwaarden van de sporen onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3927_opheffing_20231204_mb.pdf

SHA3-512: 1a667bda21280c556b57ddc0e9e2a5aaea773867427ba148c7cc724be0da4fde2a7b2560f4b2856d4dd584bac2c2d9400c8774704d66e83ae796acc223a365d2

Plan

3927_opheffing_20231204_plan.pdf

SHA3-512: d0be83e60c409d464a4c2930b2fbdea6039d3d455989a7b612a5dc6ee9a8b33a7eee1f1ec83318322da57c3f2bf99ac700f0169f2444bde2bee84f7c25c73a13

Bijlage

3927_opheffing_20231204_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 810c053c1f7a46922410ff3832b1b942b1782d9b54bd7c05b4985c9c7b88e1e417f81f13819cf5bb85a127a99af65643d2f771ed6f30e246ffe85b5240ec96a0

Bijlage

3927_opheffing_20231204_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 1992bad37ef107f553e5be1d3aca225c2158bfdbf8dbd39bf382d4f2ca8da99cd09bae30d57cf7af17e9dfb62a97e912466f709324d7c151826c2979f5f7fc1c

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 320