Elektrische kraan 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade aan de Vosseschijnstraat

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15222

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 1° en 3° Omdat de elektrische kraan 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting met toelating verplaatst werd naar de Rijnkaai en het goed op deze locatie opnieuw beschermd wordt in functie van de rechtszekerheid, wordt de bescherming als monument op de oorspronkelijke locatie opgeheven. Gezien de sporen op de oorspronkelijke locatie verdwenen zijn onder een laag asfalt wordt de bescherming van dit erfgoedelement opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. De bescherming als monument van de elektrische kraan nr. 347 IA met volledige uitrusting en sporen wordt opgeheven omwille van het algemeen belang en omdat de erfgoedwaarden van de sporen onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3926_opheffing_20231204_mb.pdf

SHA3-512: cf3af27595a8bc83c6569e0fcd96028fb4e620ca44750c5c40b734f2c5ebeb57eeb9cbeea975138873555c6473de1ad3de25f2bdd18ca199860eaea2c58e94bb

Plan

3926_opheffing_20231204_plan.pdf

SHA3-512: 0601116714d342586d17d8eac5e19f4fa5e2ca00610bd79acbbe49a24f01fc020421453c03049592c0715aa7d41c6a2c0491633323321fe33e8f981489096246

Bijlage

3926_opheffing_20231204_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 60302428b17926162d43da640ea7e050db3d1e3acc3459f8739128e760794909b576d40f624c64d3d9f8ccf0abd3801c7023bdaf1880974a2c58d8c498560d20

Bijlage

3926_opheffing_20231204_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: e6731dfdb3860e13116526c6d26406f8b5533809eb96d3949be74dfe4a2cef4b676d810b57192e2fb416aaae1d84bf7193098e34b927e19c7370065feddadff2

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 320