Ommuurde tuin van de verdwenen pastorie

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15214

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de ommuurde tuin van de verdwenen pastorie in Kinrooi als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

4444_voorlopheffing_20231122_mb.pdf

SHA3-512: 91534fe8a5de03dcdf878d66a6e621d1a89aca33d4cc8fa326d65b2094c4b903414d4b060b011f7e06470103e4c38ac5fc5589f6c949790f538c6ec2d5436eb4

Plan

4444_voorlopheffing_20231122_plan1.pdf

SHA3-512: 7a3fb1e52f4ccc2b59552e84b00e5b8101e569f2f953889b0097eddf53bac58d3032a523fd3096489621394014c0e8d181dee72608d391dfe651f0208de978d9

Plan

4444_voorlopheffing_20231122_plan2.pdf

SHA3-512: 919cfcea63304087fca1b277eb43045646f15d37c9e4745f2d2a186dc0a06d28bb411aca8b6c5abdd46f02b7a220efd67a2c328e5d57028afad207ecff636684

Bijlage

4444_voorlopheffing_20231122_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 65b53c4e7e471776d01a7a7b904e2adbbaed6e7dedf08401d059e970835e3db966b4ba5b1af456062d3ff7610538d7bea115d71c7a5d20257e8ec04481239bda

Bijlage

4444_voorlopheffing_20231122_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 11834cc7d38e57fee211e19530da97c2cb85b70ba4f1d4ec6dedf3bfc05f706a5092cb91f48fb1a46d5261b5a272b2e178756934c13bbe4e7e94df2bf78fba25

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 318