Restanten van een stadshoeve en burgerhuizen

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15213

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° de gehele opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; in concreto: op basis van het verlies aan herkenbaarheid, representativiteit en de aantasting van het ensemble is de erfgoedwaarde (historische en architecturale waarde) van de restanten van een stadshoeve en de burgerwoningen, Pelserstraat 56-58 en Bosstraat 71-73-75, ontoereikend voor bescherming op Vlaams niveau. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden, in casu de historische en architecturale waarde, onvoldoende zijn voor een bescherming van de restanten van een stadshoeve en burgerwoningen in Maaseik als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2417_voorlopheffing_20231122_mb.pdf

SHA3-512: 8c397253406dc43c050606f368c4259f79cc57d201f76036b6c5a5bd73c8e8a7676232be78347ceaa9fcb5b95a2996d7e4109f8c5379fa943e2d0cfc5fd97f5d

Plan

2417_voorlopheffing_20231122_plan.pdf

SHA3-512: e94f33c1b3f094d20cce73875224724c16b69a3ff9e3005be5b654e50e9763cad1f1610ba37f4792d61531198cb24f3cd687f365c7c18b32a8e3c20c15f59a9a

Bijlage

2417_voorlopheffing_20231122_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 2e748cd719f7f2928d4db65f280a54edef6bb6f7886526d5ee54856005fb2a26ac7f4234e15b1e5fc1c76cfc8bf244ca765b0ac6166ae056c704958d10f3b5d5

Bijlage

2417_voorlopheffing_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 1345647bab8002738d118098d65d5d964d11ac400e14710c375c28096610885278a0dbbeec062c0caf5c7c4cd2cd1f330c4b8322afe2ca34334155b0c24840fb

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 318