Boerenhuis met beuk en onmiddellijke omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15209

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1713_opheffing_20231101_mb.pdf

SHA3-512: b84deddad323578711870d448ac9b28e51fac3f0f4ef92d313bf584360de4e2839450caf21235caf7016ea08f76880633fe8aec2d52ae4048254aadcd3b0bb21

Plan

1713_opheffing_20231101_plan.pdf

SHA3-512: 667bf30ff2bfe5f487d823674945364eae3207950fd52ae5b95b872a1244fa42a6f551367d789e93a1b9261533e535dec64a790e96fb05d2401ad569215483dd

Bijlage

1713_opheffing_20231101_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 03efda45477f463291fcef1b045d4e2941271c55ebdf510f19f408b8d2244ccd34fcdb58eabd8a21f1871431e70611db4658fb6d9655dfcf461704f768ad5c11

Bijlage

1713_opheffing_20231101_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 1e5d175a9482ecdd9a0bc41bce7d40bfc56e9252282fb48ba6f2369387aba748658f5c2255889243665604583f07d8a255c7720674b3c7e33601dbc329a27795

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 295