Hoeve De Licht

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15202

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als monument en als dorpsgezicht van hoeve De Licht, Kantonsweg 8, 8A, 10-10B, 12- 14, 12A-D, 14A-D, 16; Kastanjeboomlaan 4-12; Lichtstraat 8A-C, Dilsen-Stokkem (Dilsen), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: de geringe zeldzaamheid, de beperkte herkenbaarheid en het verlies aan representativiteit en context hebben de historische en volkskundige waarde van de hoeve De Licht sterk aangetast, in die mate dat de bescherming als monument en als dorpsgezicht niet meer voldoende kan worden gemotiveerd. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de hoeve De Licht in Dilsen-Stokkem als monument en dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument en dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1333_voorlopheffing_20231016_mb.pdf

SHA3-512: 8e299067f66d35a2dc1c1b6e381eccb6ba328608bcf709c5fb894226811a19baabc6cfbbbe197b540222e8301e53737957c510d485188b1a4c2b260c7c669433

Plan

1333_voorlopheffing_20231016_plan.pdf

SHA3-512: 07feecef5db40398f52eea3ded788f63d37afdf7e379421d1402af014689cf1cb8f2db410b90c7f01607fc9d3b235e82e4810987f33b55221344e4d8ea8a5477

Bijlage

1333_voorlopheffing_20231016_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 645bef053ee50ed7dfe212e1c9084aaf09f0b3049aa3cb1f59b6de9c0d6f9ba535c3ac44c7d239a6fd820904bf6d222293cde558bece434ffc254816f01b6963

Bijlage

1333_voorlopheffing_20231016_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 5aae46314f1825bfa16ab3fc57721c7e411ad8d54e248521b2cc7ac55fc65df39c56e3a6ab57710253777d49742429da6bccd476b4943c9b95ac5a56f7b33346

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 286