Hoeve Hof ten Dale met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15200

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als dorpsgezicht van Hoeve Hof ten Dale met omgeving, Provincieweg 311-315, Herzele (Hillegem), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: binnen het beschermde agrarische bestand in Vlaanderen is deze hoeve in zijn huidige voorkomen geen zeldzaamheid. Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemble en context heeft de historische en architecturale waarde van de hoeve met omgeving sterk aangetast. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de huidige erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de Hoeve Hof ten Dale met omgeving in Herzele als dorpsgezicht.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1629_voorlopheffing_20231016_mb.pdf

SHA3-512: 6e402b0219d48099b847e8b9e59e2e63835c164afd13a68747b13cf96aabc640323f4dab68c883cf3c26ba64f8111e26c7a88aa6079acf9cb2fbc4b45dadffcc

Plan

1629_voorlopheffing_20231016_plan2.pdf

SHA3-512: d6e0854d4f8e482d400eafde334ce8e2a85feeac8f3c0a694161fc6338cfe185fc2021155e84f35245bf843128e955f28feea66a0cb9b1566cd660534bad853e

Plan

1629_voorlopheffing_20231016_plan1.pdf

SHA3-512: 602da907b9ee7c6efd14c8668dee157758f992516fd51bb745eccfe8e5030bdab3b74d956c715e99d5535eafeae4ea3d023ca98748b5820fe80a7dcbde9ae70e

Bijlage

1629_voorlopheffing_20231016_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 3b242361f0eb28855cacbf7097149a4144f8f72e1f3113cc51b53bd30e37fa920b6117e2a8aa146e5a8c6714b1c242b1e72ad65072bb13e9b130d352a8b0fa68

Bijlage

1629_voorlopheffing_20231016_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 7639abe8986fa1351d0e29a149020dbee5fcbceeb4ea4d52d7581f04213814029daafc39ba55e50a3af578e167a0b82b81d99ef42a9448d762472536a3edc658

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 286