Hoeve in U-vorm met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15199

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als dorpsgezicht van de hoeve in U-vorm met omgeving, Ter Goten 1, Zottegem (Grotenberge), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: binnen het beschermde agrarische bestand in Vlaanderen is deze hoeve geen zeldzaamheid. Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit en ensemble heeft de historische, architecturale en volkskundige waarde van de hoeve met omgeving sterk aangetast. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de huidige erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de hoeve in U-vorm met omgeving in Zottegem als dorpsgezicht.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1330_voorlopheffing_20231016_mb.pdf

SHA3-512: 851abf25a86060eb9c611481f5e9d4151d50ad6cd4a8e21902c9be8e2212d314e7e205baa04cf0413cc894caaccf4077c8c75482e16141c35862c46c4b3631ef

Plan

1330_voorlopheffing_20231016_plan.pdf

SHA3-512: 7e972c0d0b3c8de09e3915d1a1bd809422251db6c7b79de13c0217879610208e689a710f73c034b20a8db343087e018bdd5dcf58deabfd48d91f9aa7b3afe3ee

Bijlage

1330_voorlopheffing_20231016_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 9026e48fced491842e263d2058cc146a9db2d8f6e544238516f63e9d90e571a258d75979d4e06dc2d4e7ba9591e746aed88683407c2c0abb2fe37c6b89aac845

Bijlage

1330_voorlopheffing_20231016_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: b210593a84d401352cbe7a5a9724b8bd190317e0ecc10f338ac026cc9e746df92f0e8613e6ed302a039d253059ee432834b45af904a0b09bb5e2312c2e302dd1

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 286