Huis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15197

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3 De bescherming als monument en als stadsgezicht van het huis, Vrijheidsplein 20, Lokeren, wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van het huis Vrijheidsplein 20 in Lokeren als monument en stadsgezicht voor het hoofdgebouw, de bijgebouwen en de interieurs. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument voor het gebouw en stadsgezicht voor de omgeving, meer bepaald de open ruimte op het perceel, is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1179_voorlopheffing_20231016_mb.pdf

SHA3-512: 4e6d001fdde25a2916b2eafe9800abba49703f4b61c6093c900d3ebe468209f4483a188734533c42ea2bb00e147b47d9d77828008701925eb1afd5020887fe98

Plan

1179_voorlopheffing_20231016_plan.pdf

SHA3-512: 3fe0443f79bc17ecd16d5f61208ee35c41e5f55df2655cbdbd8faaec2a4133c89f1e7812f600a3615c5f97f757300b345d81e86408124c8824f72e0ac0416037

Bijlage

1179_voorlopheffing_20231016_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: f2638b94af0b3e2860623c10b666f94aabeee67fe66e06859edb4457c374c8d0bfd81a4ae987d89b9704f0e195ae0c623c8bdc7389634e97f02c2bfc2e00bbf9

Bijlage

1179_voorlopheffing_20231016_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 43f898df19b021cd91c5c1d72e37b61460e080f9996b477863b08e495b42f2f49342224954370c3f97ba09ba51bbfe503977725138cff8a08773005a80a4d3bc

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 286